Hội thi có 3 đội thi tham gia. thành viên của các dội thi gồm có đại diên hội cha mẹ học sinh, giáo viên và học sinh các lớp các đội thi được trải qua 3 phần thi:- Phần thi chào ...